ขนมข้าวเหนียว ที่สืบทอดมาเป็นขนมไทย โดยใช้ข้าวเหนียวเป็นหลัก และยังอร่อยอีกด้วย

...