ปกติแล้วอาหารของคนไทยเราหลักๆนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารประเ […]