ข้าว อาหารจานหลัก เป็นอาหารจานหลักของผู้คนในแถบทวีปเอเชียตอน […]