การเลือกชาออร์แกนิก เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ผู้คนเลือกดื่มชาออร์แกนิกมากกว่าชาที่ปลูกตามอัตภาพก็คือ ชาออร์แกนิกนั้นดีต่อสุขภาพมากกว่า เป็นความจริงที่สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยบางชนิดไม่ถูกนำมาใช้ ในทำนองเดียวกันการศึกษาอื่นพบว่าการดื่มชาที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ทั้งการใช้ชาออร์แกนิกเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม ขนม หรืออาหารของคุณยังเป็นจุดขายสำคัญที่ดีในกระแสการบริโภคปัจจุบัน การเลือกชาออร์แกนิก ที่ผู้คนเลือกดื่มชาออร์แกนิกมากกว่าชาที่ปลูกตามอัตภาพก็คือ ชาออร์แกนิกนั้นดีต่อสุขภาพมากกว่า ดีกว่าสำหรับคุณ ในปี พ.ศ.2555 การศึกษาครั้งสำคัญของกรีนพีซพบว่าระดับยาฆ่าแมลงในใบชาส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้โดยตรง และชาที่สุ่มพบสารเคมีตกค้างมากที่สุดก็คือชาจีน ดังนั้นใครที่ดื่มชาเพื่อสุขภาพเป็นประจำ ควรปรับเปลี่ยนประเภทใบชา พิถีพิถันในการเลือกมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเอาสารเคมีเป็นพิษเข้าสู่ร่างกาย ดีกว่าสำหรับเกษตรกร ในเมื่อรู้แล้วว่าการดื่มชาออร์แกนิกนั้นดีต่อสุขภาพของคุณ ตอนนี้ลองนึกภาพการปลูกชาของเกษตรกรด้วย พวกเขาไม่ต้องพ่นยาฆ่าแมลงและสารเคมี ทำให้ชาวไร่ชาที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง หรือพิษจากยาฆ่าแมลงสะสม คงไม่ดีแน่หากเราเลือกสนับสนุนสินค้าที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของพวกเขาลง รองรับเกษตรกรรายย่อยและฟาร์มขนาดเล็ก ปัจจุบันไร่ชาออร์แกนิกยังเป็นกิจการของกลุ่มเกษตรรายย่อย มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติของการทำเกษตรอินทรีย์โดยมีหลักการทำงานอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อจัดการศัตรูพืชต่างๆ และปัญหาอื่นๆ โดยทั่วไปไร่ชาออร์แกนิกไม่ได้ปลูกชาเป็นพืชเชิงเดี่ยว แต่อาจใช้ประโยชน์จากการเพาะปลูกสิ่งอื่นด้วย ทำให้เป็นผลดีต่อกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่จะได้มีโอกาสผลักดันสินค้าของตนเอง ดีกว่าสำหรับต้นชา แนวคิดนี้ค่อนข้างเรียบง่าย คุณอยากดื่มชาที่ทำจากพืชที่ปลูกในสถานการณ์ที่เป็นพิษ เครียด หรือชาที่ปลูกโดยสอดคล้องกับธรรมชาติ? คอชาตัวยงหลายคนสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างชาที่ปลูกตามอัตภาพและชาที่ปลูกอย่างพิถีพิถัน เป็นที่น่าสงสัยว่าผลข้างเคียงเชิงลบหลายประการต่อคุณภาพชาอาจมาจากสภาพของการปลูกชาได้ด้วย อีกทั้งสารเคมีที่ใช้กับต้นชาในการเพาะปลูกแบบเดิมไม่ได้ผลิตออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของต้นชา ดังนั้นหากเปลี่ยนมาเป็นชาออร์แกนิกจะดีกว่า ดีกว่าต่อสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในการปลูกชาสามารถส่งผลเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศโดยรอบได้ และไร้ชาโดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมักจะกินพื้นที่ครอบคลุมทั้งหุบเขา สามารถไหลลงสู่ป่าไม้ แม่น้ำ และแม้แต่มหาสมุทรที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ สารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่ใช้มีโลหะหนัก สามารถปนเปื้อนในดิน สะสมอยู่จนทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ในระยะยาวการพึ่งพาสารเคมีในการเกษตรกลายเป็นวงจรผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เลวร้าย ซึ่งต้นชาจากการเกษตรกรลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และหันมาส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกให้มากขึ้น เพื่อผลดีตั้งแต่ผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกร ไปจนถึงผู้บริโภค ขอแนะนำเว็บ อาหารไทยยอดนิยม รวมอาหาร ที่จะทำให้คุณสนุกกับการดูข้อมูลอาหาร และ […]