นิสัยที่ไม่ควรทำเบเกอรี่ คุณล้มเหลวในการอบขนมหรือไม่ ก่อนหน้านี้เคยมีความสงสัยมั้ย ว่าทำไมทำทุกอย่างตามสูตร แต่ยังพังไม่เป็นท่า…อันที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้มีที่มา เพราะการทำขนมนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทำตามสูตรเท่านั้น แต่คุณยังต้องเข้าใจด้วยว่าสูตรเหล่านั้นหมายถึงอะไร สัญลักษณ์ต่างๆ ในข้อความ ทั้งหมดเป็นศัพท์เฉพาะ ซึ่งถ้าหากคุณไม่เคยหาข้อมูลด้านความหมายมาก่อนเลย และยังทำผิด ๆ ต่อไป ก็จะกลายเป็นนิสัยการอบที่นำไปสู่ความผิดพลาดได้อย่างแน่นอน นิสัยที่ไม่ควรทำเบเกอรี่ ถ้าหากคุณไม่เคยหาข้อมูลด้านความหมายมาก่อน ควรดูบทความนี้ คุณไม่อ่านสูตรก่อนลงมือทำ ควรอ่านขั้นตอนและจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนเริ่มทำตามสูตรเสมอ การทำไปอ่านไปไม่เป็นผลดี เพราะถ้ามีอุปกรณ์หรือส่วนผสมบางอย่างไม่ครบระหว่างทาง คุณมักจะใช้การประยุกต์ และนั่นทำให้มือใหม่ล้มเหลวได้ง่ายๆ สูตรขนมของเชฟมืออาชีพบางอย่างไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณประยุกต์ ขนมอบเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าพลาดลัดขั้นตอนไปก็อาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณใช้การกะปริมาณแทนการตวงส่วนผสม แนวคิดที่ว่า “เติมนี่นิด เติมนั่นหน่อย” ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับขนมอบ ขนมอบทุกชนิดต้องการความเป๊ะในสูตรของตน การที่คุณกะเอาเรื่อยๆ ทำให้ส่วนผสมไม่เที่ยง และเกิดรสสัมผัส เนื้อขนม ที่ไม่ใช่ตามมา เช่น ซูเฟล่ มาการอง สิ่งเหล่านี้มีขั้นตอนที่ยิบย่อยมาก อัตราส่วนที่ไม่ถูกต้องทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยน คุณไม่เข้าใจความหมายของจุลภาค เครื่องหมายจุลภาค , (Comma) ในสูตรขนมไม่ได้วางไว้เล่นๆ เพื่อแบ่งวรรคตอน แต่ที่จริงแล้วมีความหมายในตัวด้วย ยกตัวอย่างข้อความ “แป้งสาลี 1 ถ้วย, ร่อน” หรือ “ถั่ววอลนัต ½ ถ้วย, สับ” […]