อาหารฟิวชั่น เมนู : swimming in the fantastic island  (Sushi cake curry rice mix whole grains Chutney Mango with shrimps serving with Srang Wa Goong)                 เพราะปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้ต้องเกิดการประยุกต์อาหารที่หลากหลายสัญชาติจากประเทศภูมิภาคหรือวัฒนธรรม สิ่งสำคัญในการทำเมนูอาหารฟิวชั่นนั่น เราต้องมีความเข้าใจในรสชาติของอาหารแต่ละสัญชาติจากประเทศภูมิภาคหรือวัฒนธรรม ต้องตกแต่งให้มีความทันสมัยน่ากิน ชวนดึงดูดมากกว่าเดิม ก่อนอื่นต้องขออธิบายว่าเมนูฟิวชั่นคืออะไรก่อน                 เมนูอาหารฟิวชั่น เป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน หลากหลายวัตถุดิบ หลากหลายสไตล์การประกอบอาหารจากสองสัญชาติจากประเทศภูมิภาคหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หรือมากกว่านั้น อย่างในเมนู swimming in the fantastic island  มี 3 สัญชาติ 3ประเทศภูมิภาคหรือ3วัฒนธรรม คือ ไทย ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยต้องให้เกิดความลงตัวของรสชาติ รวมถึง การจัดแต่งจานอาหารของอาหารนั้นด้วย จะเรียกได้ว่า เมนูอาหารฟิวชั่น เป็นอาหารลูกครึ่ง ก็ไม่ผิด เมนูอาหารฟิวชั่น 3 […]