อาหารออร์แกนิก กระแสรักสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบันส่งผลทำให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีการพัฒนาไปในแนวทางที่จะสามารถสร้างอาหารปลอดสารพิษหรือ อาหารไทยยอดนิยม อาหารออร์แกนิกมากยิ่งขึ้น ยิ่งผู้คนในยุคนี้มองถึงผลกระทบจากอุปนิสัยการกินที่ผู้คนในยุคสมัยที่หลายสิ่งหลายอย่างรวดเร็วมีแต่เร่งรีบไปทุกๆอย่างอาจจะมีการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการต่ำ รวมทั้งหลายคนที่กินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดจนเป็นนิสัย ก็ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของโรคร้าย รวมทั้งภาวะอ้วนไขมันและความดันต่างๆ ทำให้อาหารที่มีการผลิตจากธรรมชาติมีกระบวนการที่ควบคุมเป็นอย่างดี สามารถที่จะเข้ามาตอบโจทย์สร้างทางเลือกให้กับผู้คนได้ อาหารออร์แกนิก คนกินสุขภาพดีโลก                 สำหรับอาหารออร์แกนิกที่หลายๆคนเข้าใจก็อาจจะมีความคิดเพียงแค่ว่าเป็นอาหารประเภทพืชผักอย่างเดียว เมนูอาหารคลีน แต่ในยุคปัจจุบันก็มีการเลี้ยงสัตว์ในระบบปิดหรือระบบที่คำนึงถึงคุณภาพของเนื้อและนมที่ได้รับ มีทั้งการให้อาหารกับสัตว์เหล่านั้นด้วยพืชผักที่มาจากการปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมี ทำให้เนื้อสัตว์ที่ได้รับรวมทั้งนมก็ลดการปนเปื้อนในสิ่งนี้ไปด้วยอีกทางหนึ่ง                ข้อดีของ อาหารออร์แกนิก นอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้คนที่รับประทานเข้าไปโดยตรงแล้ว ยังเป็นผลดีกับโลกเนื่องจากขั้นตอนกรรมวิธีการปลูกกระบวนการผลิต สามารถลดโลกร้อนได้เกษตรกรใช้วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์การรดน้ำโดยธรรมชาติลดการใช้ยาฆ่าศัตรูพืชและแมลงต่างๆ สารตกค้างที่จะอยู่ในพืชผักรวมทั้งเนื้อสัตว์ที่ได้รับก็มีน้อย หลายคนที่นิยมรับประทานอาหารที่ทำมาจากธรรมชาติก็จะมีทั้งคนทั่วไปรวมทั้งคนท้องที่มองว่าหากกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์ไม่มีสารเคมีผลดีต่างๆก็จะตกไปที่ลูกในครรภ์ เช่นลดอาการของโรคหอบหืด ออทิสติกหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ในวันนี้ผู้คนสามารถหาซื้ออาหารออแกนิครับประทานได้ตามแหล่งต่างๆทั่วไป                  อุตสาหกรรมการเพาะปลูกพืชผัก รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่กระบวนการการผลิต อาหารออร์แกนิก ส่งผลโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสารพิษที่ไม่ตกค้างในดินในอากาศ รวมทั้งลดภาวะเรือนกระจกจากกรณีที่มีการใช้สารเคมีต่างๆ และในส่วนของสัตว์ก็ไม่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง การเพิ่มกรรมวิธีการผลิตโดยให้สัตว์ได้ออกไปผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายตามพื้นที่ธรรมชาติ ตามภูมิอากาศต่างๆ ส่งผลทำให้ทางสุขภาพของสัตว์ดีขึ้น และสร้างฝนโดยตรงมาสู่เนื้อนมที่เป็นผลผลิตออกมา และทำให้ผู้คนได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนและดีที่สุดด้วย