อาหารที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัย เราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็ก ๆในช่วงตั้งแต่อายุ 8 – 10 เดือนนั้น เป็นวัยที่เริ่มต้นของการเจริญเติบโต อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง จึงมีความเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา ในช่วงวัยนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมอาหารให้แก่เด็ก ๆได้แทนการให้ดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว ถึงนมแม่จะมีคุณค่าและประโยชน์ครบถ้วนก็ตาม แต่เมื่อลูกน้อยได้เข้าสู่วัยเจริญเติบโต ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุกด้านที่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย หลังจากเลยวัยทารกไปแล้ว เด็ก ๆ ช่วงอายุ 6-12 ปี คือช่วงเข้าสู่วัยที่ไปโรงเรียน ก็ยังจำเป็นจะต้องได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนตามหลัก 5 หมู่ อาหารไทยยอดนิยม เพื่อจะได้เติบโตสมวัยและสิ่งสำคัญคือ มื้อเช้า ซึ่งเมื่อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญกับทุกเพศทุกวัย โดยเชื่อกันว่าการรับประทานมื้อเช้าจะป้องกันการเกิด”โรคอัลไซเมอร์”ได้ ขอแนะนำ คุณแม่ที่มือใหม่ไม่ควรพลาด อาหารที่เหมาะกับเด็กในแต่ละช่วงวัย วัยทารก คือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด-6เดือน ช่วงวัยนี้คือนมแม่เท่านั้นที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับทารกน้อย และเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 6 เดือน -1 ปี ควรเสริมอาหารที่มีการบดละเอียดเพื่อให้ลูกน้อยได้เริ่มรู้จักถึงรสชาติ และการบดเคี้ยวซึ่งในวัยนี้ลูกน้อยจะเริ่มมีฟันขึ้นมาแล้วด้วย อาหารง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็ก ฉบับคุณแม่มือใหม่ วัยเริ่มเรียนรู้ คือช่วงวัย 1-5ปี ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยก่อนเรียน จึงจำเป็นต้องได้รับแต่ของที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้เป็นต้น คุณพ่อและคุณแม่ควรฝึกให้ลูกน้อยได้ลองทานของเหล่านี้ โดยให้อิสระเวลาลูกน้อยทาน เพื่อที่เขาได้กล้าลอง […]